Montra Hotel Hanstholms Bakkespurt

Bakkespurt på Havnebakken i Hanstholm.

Tidtagningen starter umiddelbart efter indkørslen fra Kai Lindbergs Gade op ad Kystvejen. Tidtagningen stopper på toppen ved Chr. Hansens Vej. Både start og stop vil være markeret med en streg på vejen, samt beachflag.

Havnebakken er ca. 500 m. med en gennemsnitlig stigningsprocent på 5 %.

Kort over bakkespurten kan ses her:

Tilsvarende segment på Strava:

Lørdag den 7. maj 2022